Da ban ruo po luo mi duo jing (大般若波羅蜜多經)

Xuanzang ca. 596-664 (玄奘); Chen, Shi (陳實)