Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 1

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 2

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 3

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 4

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)