Chong ke Shu jing lang qiong ji zhu (重刻書經嫏嬛集註)

Cai, Shen, 1167-1230 (蔡沈)