Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)

Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 18

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 6

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 20

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 13

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 16

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)