Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324)

Zeng bu hui xiang shan hai jing guang zhu. 3, Ch. 7-17 (增補繪像山海經廣註. 3, Ch. 7-17)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324); Wu, Zhiyi, 1628?-1689?

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)

Er ya (爾雅)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞)