Tong zhi lüe (通志略); 1

Zheng, Qiao (鄭樵)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)