Wenchang di jun yin zhi wen tu jie (文昌帝君陰騭文圖解)

Zhao, Rusheng (趙如升)