Xi xiang ji (西廂記)

Wang, Shifu (王實甫); Huang, Yun (黃熉)