Xu shi ji lüe. 1 (續史紀略. 1)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Xu shi ji lüe. 2 (續史紀略. 2)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Xu shi ji lüe. 4 (續史紀略. 4)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)