Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 1

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 2

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 3

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 4

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)