Shu ji zhuan ji lu zuan zhu (書集傳輯錄纂注)

Dong, Ding (董鼎)