Nihongi uta no kai tsuki no ochiba (日本紀歌之解槻乃落葉)

Arakida, Hisaoyu (荒木田久老)