Kindai shomeika chojutsu mokuroku (近代諸名家著述目錄)

Tsutsumi, Asakaze (堤朝風); Hanabusa, Heikichi (英平吉)