Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 4

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Kafu (花譜)

Kaibara Ekiken (貝原益軒)