Yu gong zhui zhi (禹貢錐指)

Hu, Wei, 1633-1714 (胡渭, 1633-1714)