Xing li da quan shu (性理大全書); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xing li da quan shu (性理大全書); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xing li da quan shu (性理大全書); 3

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xing li da quan shu (性理大全書); 4

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Mengzi ji zhu da quan (孟子集註大全)

Ming Hu Guang (明胡廣)