[Fo shuo] Luo mo qie jing ([佛說]羅摩伽經)

Shengjian um 388-407 (聖監)