Kao shi shi yi (考史拾遺)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)