Long xue Sun gong Chun qiu jing jie (龍學孫公春秋經解)

Sun, Jue, 1028-1090 (孫覺); Nalan Chengde (納蘭成德)

San li tu (三禮圖)

Nie, Chongyi, 10th cent (聶崇義, 10th cent); Nalan, Chengde, 1655-1685 (納蘭成德)