Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 1

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 2

Guan, Yuexiu (管粤秀)