Shinsen kaiseki shippoku shukōchō (新撰會席しっぽく趣向帳)

Tokusōshi Naniwa (禿菷子 浪花)