Huang ji jing shi xu yan (皇極經世緖言)

Shao, Yong, 1011-1077 (邵雍)