He shou feng xiang qu ben (賀壽封相曲本)

Bai, Xuexuan (白雪軒)