Shi yun han ying ti jie bian tong (詩韻含英題解辨同)

Gan, Lanyou (甘蘭友)