Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 3

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Zhang Xiaolou tai shi gao (張曉樓太史稿)

Zhang, Xiaolou, Qing (張曉樓); Wang, Buqing, 1672-1751 (王步青)