Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 1

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)

Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)