Sōmoku seifu (草木性譜)

Kiyohara, Shigenao Jūkyo (清原重巨); Kiyohara, Shigemitsu (清原重光); Numata, Gessai u.a. (沼田月斎)