She wen zi jiu (涉聞梓舊); 1

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 2

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 3

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)