Zeng bu Xing ping hui hai ming xue quan shu (增補星平會海命學全書)

Shuizhonglong (水中龍); Wang Qi (汪淇)