Shuo wen jie zi (說文解字)

Xu, Shen, um 120? (許愼, um 120?); Xu, Xuan (徐鉉); Mao, Yi (毛扆); Mao, Jin (毛 晉)