Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 1

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)

Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 2

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)