Hong wu zheng yun (洪武正韻); 1

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 2

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)