Tao Jingjie ji (陶靖節集)

Tao, Qian, 372?-427 (陶潛, 372?-427); Yang Shiwei (楊時偉)