Tong yin lun hua. 4, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 4, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)