Saga meisho annaiki (嵯峨名所案内記)

Hayashi Gazan (林峨山)