Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 1

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 2

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 3

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 4

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)