Fo shuo si tian wang jing [di 1-4 ye] (佛說四天王經 [第一-四頁])

Zhiyan, 376-449 (智嚴); Li, Jiaguo / ke (李嘉果); Baoyun (寶雲); Hai chuang si, cang ban (海幢寺)