Guanzi (管子)

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Liu, Ji, js 1490 (劉續); Zhu, Changchun, js 1583 (朱長春)