Hui wen lei ju (回文類聚)

Sang, Shichuang (桑世昌); Zhu, Xiangxian, 17. Jh. (朱象賢)