Can tong qi chan you (參同契闡幽)

Zhu, Yuanyu, 18. Jh. (朱元育)