Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)