Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)