Ben cao qiu zhen. 5 (本草求真. 5)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)