Ben cao qiu zhen. 4 (本草求真. 4)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)