Ben cao qiu zhen. 10 (本草求真. 10)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)