Rekijitsu hoshi akari (暦日星明)

Yoshikawa Takahiro (吉川崇広)