Changli xian sheng shi ji zhu (昌黎先生詩集注)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824); Puban Collection, CaBVaU