Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 1

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)