Bumbu shōshi Eiketsu gafu (文武將士英傑画府)

Hasegawa, Mitsunobu (長谷川光信)