Gai liang wai ke tu shuo (改良外科圖說)

Gao Meixi (高梅溪)